Verkeer & Veiligheid

Dorpsraad: Wat u moet weten over de A15

  • Hits: 2710

Afbeelding van situstie stiltegebied vlakbij Pannerden

Het stiltegebied bevindt zich langs het Pannerdensch Kanaal tussen de dorpen Loo en Pannerden, zie situatieschets.
De Gedeputeerde Staten laten het stiltegebied voorlopig in stand, maar de kans bestaat dat wij als bewoners van Pannerden meer betrokken raken bij het doortrekken van de A15 dan verwacht. Om de leefbaarheid te kunnen behouden in Pannerden en de directe omgeving, laten wij ons informeren door de dorpsraad van Loo die deze procedure al langer volgt.

Volg deze link voor het bekijken van een video die meer informatie geeft!

Voor meer informatie over het traject en de acties waarin ook u kunt participeren: klik hier voor het bekijken van het document Lingewaard en Liemers zeggen nee tegen A15-tracé

Joomla Social by OrdaSoft!

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449