Verkeer & Veiligheid

Dorpsraad: Goed bezochte inloopavond Hoogeweg

  • Hits: 2438

Woensdagavond 28 Juni hield de gemeente Rijnwaarden een inloopavond i.v.m. wijzigingen aan de rijbaan en fietspad aan de Hoogeweg. Direct aanwonenden waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd en waren bijna allemaal aanwezig. Ook de commissie Verkeer & Veiligheid van de dorpsraad was hierbij aanwezig. Iedereen kon door middel van tekeningen en situatieschetsen de plannen bekijken. Daar waar nodig kon men vragen stellen en werd er extra uitleg gegeven. Al met al een nuttige avond.

Zodra er meer bekend is over de uitvoering en de dorpsraad hier over geïnformeerd wordt, zullen we dit uiteraard publiceren.

hoogeweg pannerden inloopavondhoogeweg pannerden inloopavondhoogeweg pannerden inloopavond

hoogeweg pannerden inloopavondhoogeweg pannerden inloopavondhoogeweg pannerden inloopavond

Joomla Social by OrdaSoft!

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449