Privacy statement in het kader van de AVG
Welkom beste bezoeker...

Welkom beste bezoeker...

Wat fijn dat u onze website bezoekt!

Pannerden is

Pannerden is "springlevend".

Een rustig dorpje met voldoende activiteiten!

Betrokkenheid...

Betrokkenheid...

Actief betrokken met het welzijn via de Dorpsraad!

Fietsen!

Fietsen!

In de Gelderse Poort...

Mooie contouren...

Mooie contouren...

In een prachtig landschap!

Pannerden.info is een website met een non profit gedachte en uitvoering. De website wordt bijgehouden door vrijwilligers met als doelstelling Pannerden digitaal op de kaart te zetten. Dit kan met name door een online platform te bieden voor en door de inwoners. Zij kunnen dus materialen digitaal aanleveren zoals artikelen, activiteiten en foto's. Door het aanleveren van deze materialen gaat men ermee akkoord dat deze onder het digitale eigendom vallen van de beheerders. De beheerders behouden het recht om artikelen in te korten en/of eventueel niet te plaatsen indien de inhoud onnodig grievend, discrimerend, godsdienstlaster of sexistich is.

Wij erkennen het belang en vinden het belangrijk dat er toestemming is gegeven bij het fotograferen van personen. Met andere woorden: personen die gefotografeerd zijn, hebben toestemming gegeven voor het online plaatsen van deze foto(s) waarop zij zijn afgebeeld. Overleg dus altijd met de persoon of personen die u gaat fotograferen wat u precies met deze foto(s) gaat doen (transparant zijn). Indien het minderjarigen betreft is er vooraf toestemming verkregen van personen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van deze minderjarigen en dit niet in strijd is met afspraken van gelijke strekking bij betreffende verenigingen, school, etc.

GDPR (AVG)

De nieuwe Europese GDPR wetgeving is van kracht vanaf 25 mei 2018. Deze wetgeving is in Nederland beter bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Pannerden.info verwerkt voor communicatie over artikelen en activiteiten persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens bestaan grotendeels uit e-mailadressen.

Ons email adres: info@pannerden.info

Doelstelling voor het bewaren van deze e-mailadressen is communicatie tussen de beheerders enerzijds en eenieder die wil communiceren met de beheerders anderzijds. E-mail is in deze onze primaire communicatiemiddel. Wij maken geen gebruik van website technieken die vragen om uw gegevens in te vullen zoals formulieren of inlogvelden. Wel hebben wij een beveiligde SSL verbinding (Let's Encrypt) om data-uitwisseling te versleutelen.

Data retentie

Onze data wordt opgeslagen in de omgeving van de hoster (one.com). Met one.com hebben wij een Verwerkingsovereenkomst (DPA) en zij hebben de servers waarin onze informatie staat in Europa staan (Denemarken). Data in deze zijn e-mails die wij gebruiken voor de communicatie zoals eerder genoemd. Wij bewaren deze mails voor een termijn van (-1-) jaar. Deze termijn is gerelateerd aan de maximale tijdslijnen die met ons gecommuniceerd kunnen worden indien het bijvoorbeeld activiteiten betreft. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit jaaroverzichten. Na een periode van een jaar worden deze gegevens verwijdert.

Bij one.com hebben wij een contract met daarin een service genaamd Backup & herstel. Dit als bescherming van onze website en e-mail voor dataverlies door middel van een dagelijkse back-up. Deze backups gaan terug tot 7 dagen in het verleden.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.


Leest u de privacyverklaring en de disclaimer van Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze sociale netwerken met de (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verkrijgen. Om Google’s privacy policy te bekijken bezoekt u Google.

Hoe heeft u invloed
?

U kunt uw internet browser zodanig configureren dat u er melding van krijgt wanneer u een cookie heeft ontvangen met de keuze deze te accepteren of te weigeren. Bovendien heeft u de mogelijkheid alle cookies te blokkeren. Het aanpassen van de manier waarop uw computer omgaat met cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Hulp bij het uitzetten van Cookies in het  algemeen - selecteer uw browser voor meer informatie:

wapen-pannerden

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.