Dorpsraad: Pannerden voorzien van Buurtpreventieborden.

Onlangs werden op verzoek van de BuurtWhatsApp-projectgroep langs alle toegangswegen van Pannerden zgn. Buurtpreventieborden geplaatst.

De gemeente Rijnwaarden toonde zich bereidwillig om hierin mee te werken en heeft een tiental borden beschikbaar gesteld, waarvoor dank.

Burgemeester Schadd zal de borden officieel overdragen.

De projectgroep hoopt dat, zoals landelijk onderzoek uitwijst, ook in ons dorp er een preventieve werking van de borden uitgaat richting mensen die het niet zo nauw nemen met "mijn en dijn".....

Dorpsraad Pannerden is trots op dit project: Opgezet door de Dorpsraad zelf en vervolgens zijn er een drietal inwoners opgestaan die dit project verder overnemen en begeleiden.

Hopelijk kunnen in de toekomst andere projecten binnen ons dorp op een zelfde manier opgezet worden!

Op dit moment zijn er rond de 300 deelnemers in het BWA-project. Dat is al een fantastisch aantal, maar er kunnen er natuurlijk altijd nog meer bij.

Aanmelden kan nog steeds via het emailadres: bwapannerden@hotmail.com

Op de foto de drie vrouwen van het BWA-projectteam, v.l.n.r.:

Nathalie Peters, Mariët te Pest en Anet Buil.

buurt whatsapp groep op de foto voor een van de BWA borden

Namens Dorpsraad Pannerden,

André Bodde.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.