Dorpsraad: Dorpsraad veroordeelt laffe daad.

De dorpsraad is een stichting met als doel de leefbaarheid te behouden of te verhogen in het dorp Pannerden. Het is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken.

Het doet ons oprecht verdriet om te vernemen dat niet aan eenieder deze leefbaarheid wordt gegund. Een Pannerdens gezin is het slachtoffer geworden van vernielingen met racistische motieven. Door deze laffe daad is dit gezin een vreselijk onrecht aangedaan. Dit kan en mag niet meer gebeuren, ongeacht welk motief of beweegreden hierachter schuil gaat.

Wij spreken onze hoop uit dat het gezonde verstand en dialoog het gaat winnen van geweld, en wensen het Pannerdense gezin alle sterkte en kracht toe voor nu, en voor de toekomst.

Wij wensen eenieder fijne en vooral vredige feestdagen toe.

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.