Dorpsraad: Stichting Dorpsraad Pannerden formeel.

de leden van dorpsraad pannerden

(van links naar rechts: Arno Benning, Diana Wezendonk, Michele Wezendonk, Lonneke Grob, Louis Arnold, André Bodde, Geert IJsveld, Herman Wezendonk, Nic van de Wetering, Michiel Loef, Gerrie Smink, Henk Kummeling en Albert Janssen. Op de foto ontbreken: Toos Meurs, Gerrie Vreman, Marleen Wezendonk, Mark Evers, Gerard Janssen, Michael Willemsen en Frank Wezendonk.)

Op vrijdag 10 juli werd, door het plaatsen van de benodigde handtekeningen op de notariële akte, de Dorpsraad Pannerden geformaliseerd. Hiermee is de status van “in oprichting” komen te vervallen en is het nu formeel een stichting. Twintig enthousiaste vrijwilligers staan klaar om de belangen van het dorp te behartigen. Dit alles met als doel om zo de leefbaarheid te behouden of te verhogen.

Om het geheel beter te stroomlijnen is de Dorpsraad onderverdeeld in een dagelijks bestuur en commissies. Dit zijn de commissies; Zorg & welzijn, Wonen & Werken, Verkeer & Veiligheid en Algemeen. Onder algemeen valt ook cultuur en het verenigingsleven.

Na de start in maart van dit jaar is de Dorpsraad al bezig geweest met een aantal zaken. Zo zijn er al informatie avonden georganiseerd om een bepaald onderwerp te belichten die de mensen binnen Pannerden bezig houdt. Denk hierbij aan de overheveling van de kosten voor de zorg van het rijk naar de gemeente, het sluiten van de aula aan de begraafplaats, maar ook de rattenplaag binnen een woongebied. Betreffende informatie kunt u ook terugvinden op de website pannerden.info.

Heeft u een vraag of wilt u meedenken met de Dorpsraad? Stuur dan een mail naar dorpsraad@pannerden.info of spreek een van de leden aan. Zij staan u graag te woord.

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.