Informatie over project Lobberdense Waard.

Project Lobberdense Waard.


(Bron Dekker Grondstoffen. Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen. Niba)


Het project.
Het plangebied is gelegen in de uiterwaarden bij Pannerden en heeft een totale oppervlakte van 222 hectare. De uiterwaard wordt rondom afgebakend door dijken en kaden. Deze waterwerken vormen het landschappelijke kader van het landschap, ieder met een eigen karakter en betekenis in de regulering van de rivier. Dwars door het gebied loopt de Lobberdense weg. Deze ontsluit de steenfabrieken en woningen langs de rivier.

Drie zones.
Landschappelijk is de Lobberdense Waard in drie zones te verdelen. De zonering is vooral ontstaan door jarenlange klei- en zandwinning en bestaat uit:

  • Bosrijk kleiputten landschap aan de noordzijde, kleiwinning van 1920 tot 1960; de kleiputten worden gekenmerkt door ondiepe plassen met helder water en watervegetaties.
  • Tussengebied met klei- en zandwinning tussen 1960 en 2000; een relatief open agrarisch gebied dat nagenoeg geheel 2,0 meter diep is ontkleid. Na de kleiwinning zijn de percelen geëgaliseerd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Midden in deze zone ligt de Plas van Wezendonk.
  • Aan de zuidzijde langs het zomerbed van de rivier liggen twee grote steenfabrieken (Kijfwaard Oost en West) op overstromingsvrije terpen. De fabrieken worden ontsloten via de Lobberdenseweg. Langs de zomerkade ligt tussen de beide fabrieken een klein buurtschap.

Doelstellingen.
Het project Lobberdense Waard kent drie belangrijke hoofddoelstellingen:

  • de winning, vermarkten en afvoer van zand en grind
  • het leveren van een bijdrage aan de realisatie van 11 cm waterstandverlaging
  • het leveren van een bijdrage aan de realisatie van 500 hectare nieuwe riviergebonden natuur en realisatie van extensieve recreatieve elementen

Bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd in het plan Lobberdense Waard. Onder de subtitel "plan" kunt u hier alles over lezen of ga naar www.lobberdensewaard.nl.

Aanleg lob 2020 004
Foto tekst Frans Willemsen.

 

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.