Dorpsraad: hoe schoon is Pannerden (update)?

Vanuit de Dorpsraad is de projectgroep Zwerfvuil actief bezig om de problematiek rondom Zwerfvuil onder de aandacht te brengen. Om daarbij een beter beeld te krijgen hoe schoon Pannerden nu daadwerkelijk is hebben de vrijwilligers een zogenaamde Nul meting gehouden.

Hoe?

Deze Nul meting, gehouden in de maand januari, is door een 4 tal vrijwilligers uitgevoerd binnen de bebouwde kom van Pannerden. Daarbij hebben zij Pannerden verdeeld in 3 gebieden. Per gebied heeft men straat voor straat een controle gehouden en daarbij alles wat betrekking heeft op zwerfvuil vast te leggen. Daarbij zijn de volgende categorieën gehanteerd:

  • Plastic Diversen
  • Sigaretten verpakking
  • Bierfles / Glas
  • Hondenstront
  • Papier
  • Stenen / puin
  • Drink- of zuivelpakken
  • Hout / pallet
  • Vuurwerkresten
  • Tuinafval

De resultaten van deze telling zijn samengevat in een overzicht, waarbij men per straat, per categorie kan zien welke hoeveelheden men aangetroffen heeft.

Klik hier voor een verslag van de Nul meting!

Klik hier voor het overzicht van de aantallen (Excel)!

En toen?

In het rapport treft u de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens aan van deze Nul meting. Daarna volgde, in maart 2017, een week van opruimen binnen de bebouwde kom door leerlingen van 't Scathe. En afsluitend aan deze week op zaterdag 25 maart: de Nationale Opschoondag!

Vrijwilligers in het Dorpshuis van Aerdt voordat zij beginnen met de schoonmaak

De vrijwilligers van de opschoondag bereiden zich voor.

Ook nu weer een mooie opkomst van vrijwilligers tijdens deze dag. Positief was de opbrengst aan het eind van de Opschoon actie. Er waren een gelijk aantal vrijwiiligers betrokken als vorig jaar en dezelfde routes werden gecontroleerd en geschoond. Toch was de "opbrengst" beduidend minder als vorig jaar. Voor het eerst dat men kan zeggen dat een mindere opbrengst een positieve ervaring is!

scathe zwerfvuil

Opbrengst van verzameld zwerfvuil door leerlingen van 't Scathe na het controleren en schonen binnen de bebouwde kom!

De opbrengst van zwerfvuil door leerlingen van 't Scathe was toch nog van behoorlijke omvang. Met name omdat het zwerfvuil binnen de bebouwde kom betreft!

banden

Triest resultaat, veroorzaakt door individuen die het niet zo nauw nemen met onze omgeving!

En nu?

Doorgaan met het vestigen van aandacht voor deze problematiek. We zijn met ons allen op de goede weg, maar er is nog genoeg te doen om ONZE omgeving schoon te houden. Hiermee hoopt projectgroep "Zwerfvuil” nog meer mensen mee te krijgen die hun frustratie omtrent zwerfvuil omzetten in actie. Dit met een schoner Pannerden en omgeving als positief resultaat.

Binnenkort een nieuwe update met daarbij wellicht de resultaten van een tweede meting dit jaar.

Hopelijk zal ons project ook ter inspiratie dienen voor velen buiten Pannerden.

Nu al meedoen?

banner 1 perdag Facebook

Doe mee met #1 per dag. Ruim 1 stuks zwerfvuil per dag op en Nederland is binnen de kortste keren schoon! Like, Deel en plaats zelf een "Actie" foto! Taggen kan door middel van @1perdag

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.