Contactpersonen Dorpen en Wijken van start

Sinds kort zijn de contactpersonen Dorpen & Wijken van start gegaan in de gemeente Zevenaar. Maikel van der Beek, Leny Thuss en Anke Voesten zijn de sleutelpersonen tussen de Zevenaarse inwoner en de gemeente en vervullen een begeleidende, faciliterende en verbindende rol.

De Zevenaarse inwoners kunnen met al hun vragen, ideeën en bevindingen terecht bij de contactpersonen Dorpen & Wijken. Dit gaat van zaken die opgemerkt worden in de openbare ruimte tot burgerinitiatieven.
Leny Thuss: “Wij gaan ophalen wat er allemaal speelt in de dorpen en wijken en wat er ervaren wordt door de inwoners. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt dat de bewoners aan zet zijn en wij op zoek gaan naar waar wij de verbinding kunnen leggen.” De contactpersonen Dorpen & Wijken werken daarnaast veel samen met de dorps- en wijkraden om inwoners te ondersteunen en faciliteren waar nodig bij initiatieven in de dorpen en wijken.

Verdeling dorpen en wijken
Maikel van der Beek heeft de dorpen Angerlo en Aerdt onder zijn hoede. Leny Thuss buigt zich over Lathum, Ooij, Oud-Zevenaar, Lobith, Pannerden, Tolkamer en Tuindorp. Anke Voesten is het aanspreekpunt voor Giesbeek, Herwen, Lathum en Spijk. Stad Zevenaar valt onder alle drie de contactpersonen.

Contact opnemen
De contactpersonen zijn veel te vinden in de dorpen en wijken zelf, waar ze actief op gaan halen bij de inwoners. Verder kan er contact opgenomen worden met hen per e-mail via dorpscontact@zevenaar.nl of wijkcontact@zevenaar.nl, of telefonisch via (0316) 595 566 (Maikel van der Beek), (0316) 595 235 (Leny Thuss) of (0316) 595 102 (Anke Voesten).

dorpsraad pannerdenlogo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.