Geschiedenis Martinuskerk deel 6

Bij de restauratie van de toren in 1967 ontdekte men dat de tufstenen binnen-toren nog zeer gaaf was. Alle baksteen werd voorzichtig weggehaald en zo kwam het portaal van de bijna 1000 jaar oude toren weer voor de dag. De tufstenen toren dateert van vóór 1350. Aan de linkerzijde is nog een deel van de trapopgang van de oude toren zichtbaar. Een deel omdat oorspronkelijk de toreningang één meter lager heeft gelegen. Dit is duidelijk te zien aan de hoogte van de nissen c.q. romaanse ramen en de boog in de tufstenen muur. De tufstenen toren is in de tijd van de bouw van de kerk in 1878 aan de buitenkant bekleed met bakstenen zodat er overeenkomstig de kerk een neo-gotische toren in zes geledingen ontstond.

DE TOREN
Na de restauratie in 1966 is de bakstenen ommanteling verwijderd en kwam de originele tufsteen weer voor de dag

Het gebouw ligt op een terp, die in de loop der eeuwen steeds is opgehoogd en is uitgebreid. Aan de zuid-westzijde, zijde van de Kosterstraat is het hoogteverschil nog duidelijk te zien. De plaats waar nu het schuttersgebouw van Claudius Civilis staat, is omstreeks 1870 ten behoeve van de bouw van een school opgehoogd. Hierdoor is er een vlak geheel met het dorpsplein ontstaan. Het ophogen van de terp en het hoger aanleggen van de vloer van de kerk heeft niet kunnen voorkomen dat de kerk tijdens de watersnoodramp van 1926 enkele dagen ca. 30 cm onder water heeft gestaan.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.