Historie Flitsen nr.50 14 Febr.’48.

FLITSEN NR.50 14 Febr.’48.
DANK NAMENS ALLE JONGENS IN INDIË !
Weer werden de soldaten niet vergeten in ons dorp. Ditmaal was het P.S.C. die alle harten in beroering bracht door een prachtig opgezet stuk. De lange rij namen stonden duidelijk op ’t wacht huisje. Alle jongens gleden voor bij, iedereen voelde ’t verlangen, de hoop hen spoedig weer te zien. Het was stil toen het prachtige lied weerklonk . “Jongens in Indië” Het lied dat door de juiste weergave zijn grootte waarde kreeg. Daarvoor moet ik de spelers en speelsters bedanken namens de jongens, daar ver van ons vandaan. Nogmaals dank aan allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van de gehele avond.
J.H.


Afscheid van een soldaat
Dit is het ogenblik, waarop je mij moet missen
Moeder wees toch sterk en huil toch niet om mij
Het is ons lot, God kan zich niet vergissen
Wees hard, ’t is straks alweer voorbij
Moeder nu moet ik je verlaten
De toekomst lijkt somber en grauw
Ik zou nog graag heel veel met je bepraten
Maar ’t is te laat, de trein vertrekt al gauw
Nu is de tijd, de trein begint te rijden
Ik moet voldoen aan een gebod
Moeder niet dat onze gebeden
Elkaar ontmoeten voor de troon van God
Antwoord
Hij was weg en leeg was ’t om mij heen
Maar met een gevoel van medeleven
Weet ik, dat hij niet is alleen
Maar god zijn vertrouwen heeft gegeven
Frans Willemsen. Oude spelling.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.