1948 - Voor onze parochie kerk

Op 1 februari 1948, Zondag om 6.30 u., in de Schutterstent alhier, een prachtig stuk gespeeld worden.

“DE KLUCHT VAN DE GESTRAFTE MET DE KOORDE”


’t Is van de beroemde toneelschrijver, de Franse bekeerling Henri Gehon.
Een Klucht is ’n blijspel, ’n lachspel! Maar een lachspel met inhoud, met strekking. Dikwijls zette ‘n Klucht in de Middeleeuwen ’n scheve toestand recht; ‘n misbruik werd belachelijk gemaakt. Dan werd ’n Klucht tot ’n Satyre: een spotspel om ongezonde mistoestanden.
Maar de “Klucht van de Gestrafte met de Koorde”is meer ! Henri Gehon verwerkte de Satyre met ’n Mirakelspel door elkaar. Wat is nu een Mirakelspel?
Het Middeleeuwse toneel kende het Bijbelstuk ’n stuk uit de H.Schrift werd aan de mensen voorgesteld soms zwijgend, soms met sprekende spelers. Het Middeleeuwse toneel kende ook het Mirakelspel: zo’n stuk vereerde de kerk – of de parochie – Heilige met een toneelspel, waarin meestal ’n wonder werd uitgebeeld dat op voorspraak van de Heilige geschied was. Hier in Pannerden krijgen we nu te zien! ’n Mirakelspel waarin de Klucht of Satyre de grote bekeerling Henri Gehon.
’n Prachtstuk krijgen we te zien: vol tegenstellingen: met ernstige taferelen en met lach-stuk-ken. De oude pelgrim en zijn zoon zullen uw medelijden opwekken. De vrouw Garmen- de waardin –zal Uw verontwaardiging prikkelen door haar bedriegerij, haar leugens en valse getuigenis. De waard Examillo zal cm zijn zetten uw lachlust wekken. De rechter, de gendarm zult ge met spanning volgen.


De groeiende gewetenswroeging………………………..
Dan de prachtige ontknoping door de voorspraak en hulp van de H. Jacob zal U voldaan naar huis doen wederkeren: gesterkt in uw gebedsvertrouwen gerust om de ware gerechtigheid.
Dus : ge zult U vermaken.
ge zult tevens genieten van de hoge kunst.
ge zult leren.
En tevens zult ge ’n goed werk doen. Gij, uw echtgenote, uw grotere kinderen…want de opbrengst is voor een goed doel. De opbrengst is voor de kerk- inventaris , die vernield, en gestolen is tijdens de oorlog, zo nodig te kunnen herstellen! Dus alle parochianen na de ze opvoering !

Allen meehelpen aan de inwendige Herbouw der Parochie - Kerk.

J.Dijkmans Kruisheer.
Kapelaan.

Aanvang: 6.30 u.
2de rang 1 gulden. Gereserveerde plaatsen
1de rang 1,50 gulden. 2 gulden.

 

Tekst aangeleverd door:

Frans Willemsen.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.