Brief nieuwbouw 't Scathe

Pannerden, 14-02-2012scathe

Geachte ouders,

We zijn blij dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 7 februari het definitieve krediet beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van de nieuwe school. Niets staat de uitvoering nu nog langer in de weg. De eerste bouwvergadering is geweest en aannemer Klomps uit Dinxperlo is volop bezig met de voorbereidingen.

De bouwplaats wordt binnenkort ingericht, de schroefpalen en de vloeren zijn besteld. We verwachten dat eind februari met de grondwerkzaamheden wordt gestart. We hopen de school "onder de kap" te hebben als de bouwvakkers op vakantie gaan. De (optimistische) planning is er op gericht na de kerstvakantie te kunnen starten in de nieuwe school. Of dat gaat lukken hangt van diverse factoren af, maar we houden u op de hoogte.

Op 5 maart a.s. zal burgemeester Slinkman 't Scathe bezoeken en in alle klassen komen vertellen over de gevonden schat. Inmiddels zijn de teksten ontcijferd en zijn in de archieven de kasboeken en notulen van het kerkbestuur uit 1922 uitgeplozen. Interessant!!! Voor de kinderen een mooie gelegenheid ook andere vragen aan de burgemeester te stellen. Binnenkort meer daarover!!

Webmaster Dennis volgt de ontwikkelingen van de nieuwbouw op de voet, dus kijk ook regelmatig op onze site!

Met vriendelijke groet, mede namens Diane Max,

Herman ter Heerd Stichting Proles

A Marketing 30b 6921 RE Duiven

E hermanterheerd@stichtingpool.nl T 026-4432474

F 026-3515898

M 06-40046597

  Sch 3

De werkzaamheden zijn gestart! Foto Frans Willemsen.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.