Vluchtelingen met verblijfsvergunning in Rijnwaarden

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen maanden een grote toestroom is geweest van vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland. Er is hierdoor een tekort ontstaan aan opvangplekken en er zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. Gemeentes denken mee om oplossingen hiervoor te vinden en zo is het idee ontstaan van Gemeentelijke Versnellingsarrangementen. In deze regeling krijgen vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) tijdelijke woonruimte aangeboden door de gemeente, in afwachting van een reguliere woning. De gemeente Rijnwaarden heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van dit traject.
In februari komt het eerste gezin.

Deze mensen, die net gehoord hebben dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Rijnwaarden. De gemeente heeft aan VluchtelingenWerk Oost Nederland gevraagd om de begeleiding van deze statushouders op zich te nemen en hen te helpen met inburgeren en het wegwijs worden uit de vele regels en formulieren die Nederland kent. Hierdoor zal hun integratie bevorderd worden en zal de doorstroom naar reguliere huisvesting vergemakkelijkt worden. Tevens is de hoop dat inwoners van Rijnwaarden kennis maken met de nieuwe inwoners.

Voor deze begeleiding zoeken we vrijwilligers die afkomstig zijn uit de gemeente Rijnwaarden.
Als vrijwilliger voer je zeer diverse werkzaamheden uit: je helpt met praktische zaken, het aanvragen van voorzieningen, administratie en het invullen van formulieren. Verder begeleid je een gezin naar sportclubs, huisarts, school en supermarkt en laat je ze kennis maken met buurtgenoten en buurtactiviteiten. Werkzaamheden vinden deels plaats op het kantoor van VluchtelingenWerk in Lobith.

De gemeente en VluchtelingenWerk vinden het van groot belang dat statushouders een plek vinden in onze maatschappij en zich welkom voelen als inwoner van Rijnwaarden. Beide partijen kunnen hier sámen met inwoners van de gemeente een bijdrage aan leveren. Ziet u als inwoner van Rijnwaarden een rol weggelegd voor uzelf, dan hoort VluchtelingenWerk graag van u. Neem voor vragen, ideeën of aanmelding als vrijwilliger contact op met Melanie Jacobs, via mjacobs@vwon.nl.

logo vluchtelingenwerk

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.