Groene rivier Pannerden.

Tijdens de voorbereidingen aanleg Strang zijn explosieve gevonden op het Kandia. Op woensdag 27 november rond 11.00 uur werden deze vermoedelijke blindgangers tot ontploffing gebracht door de explosieve opruimingsdienst (zie foto’s).


DLG is initiatiefnemer voor het project Groene Rivier Pannerden ter hoogte van Pannerden aan het Pannerdens Kanaal. Deze uiterwaard (ruim 100 hectare) is nu een open gebied met vooral grasland in agrarisch gebruik. Na herinrichting bestaat het gebied uit circa 70 hectare (nieuwe) natuur en ruim 30 hectare (nieuw) water.


Maatregelen
In een deel van de uiterwaard komt een strang die niet in directe verbinding staat met het Pannerdens kanaal, maar waar wel zomer en winter water in staat. Deze strang verbetert het natuurlijke leefgebied voor dieren en planten en vormt een ‘kraamkamer’ voor riviergebonden natuur. Daarnaast wordt het profiel van de zomerkade bij Kandia verlaagt tot het laagste huidige niveau (+13m NAP). Hierdoor komt de uiterwaard niet vaker onder water te staan dan in de huidige situatie, maar verbetert wel de doorstroming bij hoogwater . Om het gebied open te houden worden grote grazers (koeien en paarden) het gehele jaar ingezet. De vegetatie blijft hierdoor kort en wilgenopslag wordt verkomen. Er komen twee hoogwatervrije vluchtplaatsen waar het vee naar toe kan als er water in de uiterwaard.


Geïsoleerde Strang.
Waterstandverlaging wordt gerealiseerd door het verlagen van de zomerkade bij Kandia en het graven van een geïsoleerde strang. De oevers van de strang worden flauw aangelegd op locaties waar voldoende ruimte beschikbaar is. Tussen de strang en de Galgendaalsedijk is de ruimte beperkt. Daar worden de oevers van de strang steiler. De zomerkade bij Kandia wordt verlaagd tot het huidige laagste punt van de kade (13m+NAP).
In het oorspronkelijke plan van 2001 werd uitgegaan van het graven van een meestromende nevengeul om de waterstand te verlagen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat deze ingrijpende maatregel momenteel niet haalbaar is. Daarom heeft de projectgroep besloten het ontwerp te vereenvoudigen. Maatregelen om toename van kwelschade tegen te gaan, zijn niet nodig. Zo blijkt uit de berekeningen dat de kweldruk in het binnendijks gebied ten noorden van Pannerden tot 150 meter afstand van de winterdijk slechts enkele centimeters toeneemt.

pannerden explosief 2

pannerden explosief 1

  

pannerden explosief 3

Foto’s tekst Frans Willemsen.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.