Orde van verdienste 2011

2011

Waotermennekes en Waoterwiefkes.

Zoas elk jaor wut d'r deur CV LW&W de orde van verdiensten uutgereik aon 'n bepaold persoon, 'n groep minse of ienstelling die zich op 'n bijzondere wijze hemme iengezet of nog steeds ienzette veur de Paanderse gemeenschap.

Ien Paandre zien wi-j ien de gelukkige umstandigheid dat we veul van disse actieve minse hemme. Ok 't afgelope jaor is d'r wer van alles tot stand gekomme deur de ienzet van veule vrijwilligers.

Deur die ienzet van disse minse kunne de veule verenigingen ien Paandre dan ok blieve bestaon en dat kump de laefbaarheid van ons dörp alleen mar ten goede.

Zonder die actieve minse zou Paandre d'r 'n stuk saaier uutzien, en dat willen wi-j van CV LW&W graag veurkomme. Ok dit jaor wille wi-j wir graag iemand efkes ien 't zunneke zette en bedanke veur alles wat zij veur Paandre hemme betekend.

Beste Waotermennekes en Waoterwiefkes, dit jaor vilt de eer te beurt aon 'n duo. Afgelope waek hemme wi-j disse persone met een bezoekje vereerd en hun op de hoogte gebrach van disse onderscheiding.

Het duo waor ik het dit jaor over he:t zet zich op diverse vlakken ien veur verschillende verenigingen, waorbi-j opvallend is dat ze 'n hoop dinge same doen.

Zo is de eerste persoon ruum 25 jaor lid van OKO gewes, begonne ien de jaore tachtig as drummer en bandlid, laoter ok teksschriever, speuler en bestuurslid. Uut OKO ontstond op 'n gegeve moment dweilorkest Hoog Waoter en ok daor he:t ie 15 jaor bi-j gezeate. De andere persoon kwam ietskes laoter bi-j OKO, ers as schriever mar al gauw ok as speuler en bestuurslid. Veul mooie herinneringe uut die tied, mar 'n kikkeract ien de onderboks en kleinduimpje met grote duume blieve klassiekers.

Naos OKO zien ze allebei ok erg betrokke bi-j de carnavalsvereniging, en toen eind jaore '90 grote behoefte was aon ni-je bestuurslede zien ze daor ok allebei mar ien 't bestuur gestap. Persoon 1 is daor ien 2006 met een gerus hart wer met gestop, mar is nog altied actief as vrijwilliger. Tevens kon hi-j zich nog herinneren dat ie ooit jeugdprins is gewes met Daan en Annie as dansmarietjes.

Persoon 2 is wat langer bi-j het bestuur gebleve en de draaiboeke waor tegenwoordig nog met gewerk wurd zien van zien hand. Sinds afgelope jaor is hi-j wer helemaol betrokke bi-j het reilen en zeilen van de CV as beheerder van de website en de man van de PR.

Wat ze nog meer same dele is het feit dat ze aon 't eind van 't jaor as sinterklaos en zwarte piet deur 't leave gaon. Persoon 1 speult dit jaor (met tussepoze) veur de 11e keer sinterklaos en wie anders dan persoon 2 is hierbi-j zien rechterhand as hoofdpiet.

Persoon 1 he:t ok ech schuttersbloed zoas ze da zegge, want aanders ku-j niet zomar koning én keizer van Claudius Civilis worde. Mar persoon 2 is ok 'n echte schutter, getuuge het feit dat hi-j ien 2003 ien de rol van Claudius Civilis zelf op 'n vlot de olde rien kwam afzakke. En ik hoef ollie niet te vraoge wie daorbi-j zien rechterhand, zien centurion was, juus persoon 1.

Nou zou je misschien dinke, doen ze dan ech alles same? Nou da is ok nie waor, want persoon 1 zit sinds 't afgelope jaor ok ien 't bestuur van PIT en is afgelope weak zelfs benuumd tot veurzitter. Daornaos is ie sinds de verkiezingen van 2010 raodslid veur BGE en kump tie o.a. op veur de belangen van ons dörp.

Persoon 2 daorientege tegenwoordig digitaal erg actief, want naos de site van de CV beheerd ie ok de site van sportvereniging Pajodos en is hi-j één van de initiatienemers en beheerders van de site pannerden.info. Via disse site wurd Paandre digitaal op de kaort gezet en kan iedereen 't wel en wee van Paandre volge.

Daornaos viend hi-j 't ok geweldig um columns te schrieve, en of da nou is veur de Pannelander, de Flitsen of Pannerden.info dat mik um niet uut.

De column veur Pannerden.info schrief tie trouwens niet altied alleen, vaok duut ie dat same met 'n kameraod en gillie kunne raoj-e wie dat da is, juus persoon 1.

Gezien 't feit dat ze allebei zoveul betekend hemme en nog steeds betekene veur de Paanderse gemeenschap en dat veur 't grotste deel as duo, he:t 't bestuur beslote um dit jaor 2 ordes uut te reike.

Waotermennekes en waoterwiefkes, het zal ollie intusse wel duidelijk geworde zien oaver wie ik 't het, de orde van verdienste 2011 geet naor :

Ab & Ab, oftewel André Bodde en Arno Benning

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.