Nieuwjaarsreceptie RKPSC 2015

Voetbalvereniging R.K.P.S.C. heeft op zondag 4 januari 2015 haar nieuwjaarsreceptie gehouden. Nadat de junioren hun zaalvoetbalwedstrijden hadden gespeeld kon de nieuwjaarsreceptie beginnen. Ruim honderd mensen die RKPSC een warm hart toedragen waren aanwezig.

Na het gebruikelijke handenschudden en zoenen hield voorzitter Egging een nieuwjaarsrede waarbij hij zijn lof voor de vrijwilligers niet onder stoelen en banken schoof. Hij roemde vooral de ereleden, vrijwilligers en sponsoren bij de vereniging die in rijke getale aanwezig zijn bij RKPSC. Verder gaf hij een overzicht van wat er afgelopen jaar de revue was gepasseerd en wat er nog in het verschiet ligt. Ook prees hij de diverse commissies die het afgelopen seizoen tot stand zijn gekomen of uitgebreid.

Als laatste merkte de voorzitter op dat hij eind van het seizoen stopt na zes jaren voorzitterschap. Hij daagde de aanwezigen uit tot aanmelding bij het secretariaat.

Na het gebruikelijke praatje waarin een relaas werd gegeven van het afgelopen jaar en een kijkje in de toekomst werd overgegaan tot de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar waren het maar 3 personen maar wel mensen die al meer dan een halve eeuw bij de vereniging zijn betrokken en actief waren en nog zijn. Deze 3 personen respectievelijk 50, 60 en 65 jaar lid van R.K.P.S.C.

Teun Drost was 50 jaar lid en werd hiervoor gehuldigd en vriendelijke woorden toegesproken door de voorzitter. Harrie Bekker was daarna aan de beurt en hij werd vooral geroemd om zijn financiële kennis en vaardigheden. Nog steeds voert hij nauwgezet de boekhouding over verbruik en gebruik in de kantine. Ook is hij niet te beroerd om de afvalstoffen tijdig aan de weg te zetten. Egging roemde zijn betrokkenheid bij de vereniging als voormalige bestuurder en zijn nog steeds tomeloze inzet.

Jan stronkman, inmiddels al 80 jaar staat in onze gemeente bekend als iemand die nauw betrokken is bij het wel en wee van onze gemeente. Bij RKPSC is hij van 1962 tot 1971 voorzitter geweest. Ook nu heeft hij nog veel belangstelling voor onze vereniging. Egging stelde hem als voorbeeld voor toekomstige bestuurders. De jubilarissen werden met een onderscheiding en een mooie bos bloemen in het zonnetje gezet.

fotonieuwjaarsreceptieIMG 3191

Hierna werd de vrijwilliger van het jaar door de voorzitter gepresenteerd , die in navolging van de illustere voorgangers , Willy van Huet, Jo van Ophuizen en Fred Drost werd gehuldigd. De vrijwilligers van de sportaccommodatie, vertegenwoordigd door de heer Nico Schreven, mocht deze geambieerde en hoog gewaardeerde prijs in ontvangst nemen. Nico kreeg uit handen van de voorzitter de gouden schoen en een mooie bos bloemen in de blauw wit keuren. Daarnaast werden mooie woorden aan hem gericht waaruit waardering en lof sprak voor de vrijwilligers.

receptie1

Hierna ging de muziek aan en verrichte, onder leiding van Jo van Ophuizen van de Club van Honderd, erelid Herman Ubbink de trekking waarbij vele mensen met leuke prijzen en goed humeur naar huis vertrokken.

Uit de woorden van de trotse preses bleek dat R.K.P.S.C. een vereniging met ambitie is en betrokken is met de gemeenschap. Het gezellig samenzijn is daarna nog een poosje door gegaan.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.