Dorpsraad commissie zorg & welzijn op bezoek bij 't buurthuis

Op maandag 28 september jl. zijn we op bezoek geweest bij ‘t Buurthuis in de Claudius Civilisstraat. We werden daar hartelijk ontvangen door zorgprofessionals Babette Heuting en Monique Grob. Beiden hebben een zorgachtergrond en de nodige opleidingen hiervoor gevolgd.

Na lang werkzaam te zijn geweest in verschillende zorginstellingen wilden zij graag samen een dagopvang beginnen. In Pannerden werd een geschikte ruimte gevonden, geklust en gezellig en huiselijk ingericht. Ook de tuin en het terras werden onder handen genomen.

Het was de bedoeling om begin van dit voorjaar te starten, maar door overheidsmaatregelen omtrent Corona zijn zij in juni gestart. Zij zijn begonnen met de maandag en donderdag maar willen ook op andere dagen open.

Zij bieden kleinschalige dagactiviteiten aan mensen met dementie of Parkinson, die aangepast zijn naar de interesse van de gasten. Dit alles gebeurt in een huiselijke sfeer.

’t Buurthuis is voor iedereen met een indicatie dagbesteding of individuele begeleiding. Dit kan vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), of de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of het PGB (Persoons Gebonden Budget). Zonder indicatie  zij er ook mogelijkheden, deze zijn bespreekbaar met Babette en Monique.

Ook is er veel aandacht voor de mantelzorger zodat die ook als het ware een aantal uren ontzorgd wordt. ’t Buurthuis kan veel betekenen voor mensen die nog thuis wonen maar wel ondersteuning nodig hebben. Ook hebben zij contacten met andere zorgaanbieders zoals de Casemanagers Dementie. Bij vragen of als iemand meer informatie wil, kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met Babette en Monique. Zie ook  www.tbuurthuis.nl

Namens Commissie Zorg en Welzijn

Gerrie en Diana

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.