Aanloopproblemen Avan

Op donderdag 1 september jongstleden is het nieuwe vervoersysteem Avan (Aanvullend Vervoer regio Arnhem-Nijmegen) formeel van start gegaan voor het vraagafhankelijk vervoer. Avan verzorgt het aanvullend openbaar vervoer voor doelgroepen voor 19 deelnemende gemeenten en het OV vangnet voor de provincie Gelderland.
Op maandag 22 en 29 augustus jongstleden is al gestart met een deel van het vervoer voor leerlingen van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Op maandag 5 september zijn daar nog ongeveer 600 leerlingen bijgekomen.
De regio Arnhem Nijmegen is de eerste regio in Nederland waar op zo'n grote schaal zowel het vraagafhankelijk vervoer (zoals Wmo vervoer) wordt gecombineerd met het structureel routegebonden vervoer (leerlingen). Voor alle betrokken partijen is dit nieuw en lopen wij hier landelijk in voorop.

Vanaf de start van Avan afgelopen donderdag ondervinden reizigers helaas problemen met de bereikbaarheid van het callcenter en kunnen dus moeilijk ritten worden geboekt. Er zijn lange wachttijden en soms wordt de verbinding (automatisch) vroegtijdig verbroken. De oorzaak hiervan ligt in de nieuwe communicatie- en vervoersystemen, de vele vragen die gesteld worden over het nieuwe vervoersysteem, het door de provincie ingevoerde OV-advies, het vanaf 1 september niet gratis kunnen reizen met de OV-begeleiderskaart en pinbetalingen in het voertuig.
De ruim 2700 OV pashouders zijn vanwege lopend overleg met de provincie Gelderland pas op een laat moment ingevoerd in de systemen. Dit levert veel vragen op van OV reizigers die daarom nog geen pas hebben en hun vast ritten opnieuw moeten opgeven.

Afgelopen weekend was de bereikbaarheid verbeterd door de inzet van extra callcentermedewerkers (opgeschaald van 6 naar totaal 11), maar nog niet optimaal.
Maandag 5 september waren de problemen met de bereikbaarheid nog niet opgelost. Naast de genoemde onderwerpen zijn er nu ook veel vragen over het leerlingenvervoer bijgekomen. Voor een deel worden deze veroorzaakt door problemen met de aanmelding en last minute wijzigingen van chauffeurs en voertuigen (door late levering van nieuwe voertuigen), Voor een deel ook doordat de betreffende gemeenten en/of ouders/gebruikers niet tijdig, onjuiste of onvolledige informatie hebben aangeleverd. Dit legt extra druk en herstelwerkzaamheden op het callcenter en daarmee de bereikbaarheid van het callcenter. Ook door het aflopen van de vakanties en begin van de scholen in de regio, is het aantal ritaanvragen en telefoontjes extra toegenomen.

Als Vervoersorganisatie hebben wij voortdurend contact met De Vier Gewesten (DVG), de regiecentrale die het callcenter uitvoert en de betrokken deelnemende gemeenten. In overleg met DVG wordt er opnieuw opgeschaald naar een groter aantal callcenter medewerkers en worden uitwijkmogelijkheden naar andere centrales onderzocht. De DVG gaat samen met de vervoerders de technische zaken rondom aanmelden herstellen en alle chauffeurs krijgen vaste diensten en nemen alsnog contact op met ouders waar dit nog niet is gebeurd.

Ook communiceren wij steeds met gemeenten over de stand van zaken rondom de uitvoering van Avan. Er zijn veel partijen betrokken bij de uitvoering van Avan: ouders, scholen, gemeenten, vervoerders, regiecentrale en de vervoersorganisatie als opdrachtgever. Het is voor alle betrokken wennen aan het nieuwe systeem met soms nieuwe technieken, software en werkafspraken. Wij doen er alles aan om de uitvoering van Avan goed te laten verlopen en streven ernaar om de problemen met de bereikbaarheid van het callcenter binnen 2 dagen grotendeels op te lossen.
Wij begrijpen dat het voor mensen vervelend is als zij hun rit niet kunnen boeken of als leerlingen niet worden opgehaald. Hiervoor biedt DVG ook haar excuses aan.
Als mensen klachten hebben over de uitvoering van Avan, kan hierover een klacht worden ingediend bij het klachtenmeldpunt. Er wordt soepel met de afhandeling omgegaan.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.