Revitalisering straten Pannerden Zuid

Vanaf april 2025 zullen er verschillende straten in de bebouwde kom van Pannerden opnieuw ingericht worden. De verharding wordt vernieuwd, in veel gevallen vervangen door een klinkerverharding, maar ook de groenstroken en inritten naar aansluitende percelen worden aangepakt. Het gaat daarbij om de volgende straten: Hogeweg, Wilgenstraat, Prins Willem Alexanderstraat, Aerdtsestraat, Pastoor Brugmanstraat, Claudius Civilisstraat.


Pannerden Zuid

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.