Deelmobiliteit gemeente Zevenaar

Onderzoek Deelmobiliteit gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar onderzoekt of de huidige vervoersmogelijkheden voldoende zijn om aan de behoeften van haar inwoners te voldoen. En of het vervoersaanbod kan worden aangevuld met andere (duurzame) vormen van vervoer, zoals deelmobiliteit. Adviesbureau Over Morgen heeft opdracht gekregen dit voor de gemeente te onderzoeken en een adviesrapport op te stellen. Hiervoor sprak het adviesbureau met enkele dorpsraden in de gemeente. Op 15 oktober 2021 vond er een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Pannerden.

Wat is deelmobiliteit?        

Afbeelding1Met meerdere personen deelt men een voertuig. Denk hierbij aan deelfietsen, scooters en auto’s. Deelnemers kunnen een auto, fiets of scooter van tevoren reserveren. Men betaalt dan uiteindelijk alleen voor het daadwerkelijk gereden aantal kilometers. Het delen van een voertuig heeft verschillende voordelen. Voor huishoudens die weinig kilometers afleggen met de auto is het vaak financieel voordeliger dan het bezit van een eigen auto. Door met een aantal buurtgenoten een auto te delen, komt er parkeerruimte vrij.

Niet iedereen is in het bezit van een auto en met name in de kleine kernen is reizen met het Openbaar Vervoer soms lastig. Autodelen kan met de inzet van vrijwilligers en welzijnsorganisaties ook mogelijkheden bieden voor incidenteel vervoer naar zorginstellingen, winkelcentra etc. Ook deze mogelijkheid willen we graag onderzoeken. 

De Dorpsraad

De Dorpsraad Pannerden fungeert bij dit soort vragen vooral als klankbordgroep en zal bijvoorbeeld zelf geen deelauto gaan beheren. In Pannerden zijn voor zover bekend, net als in andere dorpen in Zevenaar, niet eerder initiatieven ontplooid met betrekking tot deelmobiliteit. De gemeente Zevenaar hoopt dat dit onderzoek het bewustzijn over het bestaan van deelmobiliteit positief zal beïnvloeden: de vormen waarin het bestaat en de mogelijkheden die het kan bieden, ook op kleine schaal. Tijdens het gesprek ontstond geen concrete kans waar een deelmobiliteitsconcept meteen op in kon springen, maar er kwamen wel zaken aan bod, zoals het bestaande openbaar vervoer dat niet toereikend is. Mogelijk kan deelmobiliteit hiervoor op termijn een bijdrage leveren.

Gebrek aan openbaar vervoer

Het grootste probleem m.b.t. mobiliteit in Pannerden is het gebrek aan openbaar vervoer. Door de Dorpsraad Pannerden is aangegeven dat de eerste prioriteit van de gemeente op dit gebied zou moeten zijn om regulier openbaar vervoer (lijnbus) beschikbaar te krijgen voor het dorp.

Momenteel rijdt er doordeweeks op gezette tijden een buurtbus van en naar Zevenaar, die op 3 plekken in het dorp stopt. De buurtbus is geen onderdeel van het OV-netwerk en wordt bestuurd door vrijwilligers (die opereren vanuit een stichting) en in het weekend rijdt de buurtbus niet. Ook is de buurtbus geen onderdeel van het OV-netwerk en gratis OV voor scholieren en studenten geldt hier niet voor. De bus wordt voornamelijk in de herfst en wintermaanden veel gebruikt door scholieren. Dan is de bus vaak vol en kan niet iedereen mee. De betrouwbaarheid van deze vorm van mobiliteit is daarmee vaak te laag.

Deelauto’s

Een positief punt is dat er veel zogenaamde sociale cohesie is in Pannerden aanwezig. Veel inwoners helpen elkaar als de ander een auto(ritje) nodig heeft. Deze sociale cohesie biedt mogelijk wel een kans voor een coöperatief deelconcept, of de inzet van deelauto’s in combinatie met vrijwilligers die deze besturen.

Vervolg

Bureau Over Morgen zal voor de gemeente een adviesrapport opstellen en een marktconsultatie uitvoeren. Wanneer de gemeente Zevenaar het adviesrapport vrijgeeft, zal dit gedeeld worden met de Dorpsraad Pannerden.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.