Dorpsraad: A15-crowdfundingsactie

Namens Dorpsraad Loo:

Op dit moment is de Stichting Duurzame Aanleg A15 hard aan het werk met de crowdfunding-actie. Wij, als Dorpsraad Loo, steunen dit initiatief van harte. De brug bedreigt de leefbaarheid van ons allemaal! Het is de laatste kans om het tij te keren en te pleiten voor een duurzame aanleg van de Verlengde A15. De Stichting pleit voor een verdiepte aanleg, een genereuze geluidafscherming waar nodig, voor een tunnel i.p.v. een brug en voor een goede inpassing in het landschap. Omdat het iedereen aangaat hebben wij besloten om als Dorpsraad €1,00 per bewoner te doneren. Dit komt uit op een gift van €1.070,00. Wij roepen u op om dit symbolische bedrag te verhogen en hiermee de Stichting te steunen. Wij realiseren ons dat andere organisaties wellicht niet in staat zijn om zelf te doneren. Wat u wel kunt doen is uw positie te gebruiken om bewoners in uw dorp/wijk op te roepen geld te storten of een ludieke actie ter ondersteuning organiseren .

Stort op WhyDonate.nl (zoek op A15): http://www.whydonate.nl/vernietig-het-tracebesluit-a15-neetegendittrace/event/

of op bankrekeningnr. NL95RABO0314704078 t.n.v. Stichting Duurzame Aanleg A15.

De Stichting is blij met grote en kleine giften. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage op welke manier dan ook.

Dorpsraad Loo

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.