Project De Cirkel/de Duim - Voortgangsbericht 23-04-2018

Hoe is het nu?

Afronding bouw Kinderdagopvang
De (nieuwe) ruimten voor de Kinderopvang ‘De Boefies’ is opgeleverd. De ruimten zijn ook van nieuw verfwerk voorzien, en inmiddels is de Kinderopvang ook verhuisd.

Uitvoering bouw fase 2
Inmiddels is de sloop, voor de uitvoering van fase 2, uitgevoerd, dat wil zeggen dat het dak ter plaatse van ‘de
nieuwe Duim’ is verwijderd. Tevens is de nieuwe staalconstructie gerealiseerd.

Deze week is de aannemer aan de slag met het opmetselen van de uitbreidingen. Daardoor tekent de ruimte
van ‘de nieuwe Duim’ zich al goed af. Het wordt een mooie grote ruimte voor ‘De Duim’.

Voorbereiding bouw en tijdelijke huisvesting fase 3
Dinsdag 17 april 2018 heeft een overleg plaatsgevonden met de (hoofd)gebruikers/instellingen van fase 3
(Bibliotheek, Caleidoz, Welkomhuis). In de periode 28 mei tot en met 6 juli 2018 zal de verbouw van fase 3
plaatsvinden, wat betekent dat alle gebruikers van fase 3 naar elders zullen moeten uitwijken. Dit is nog wel
een puzzel. De bedoeling is eea volgende week duidelijk is.

Eerste steenlegging
De eerste steenlegging van ‘de nieuwe Cirkel’ is gepland op woensdagmiddag 25 april 2018 om 16.00 uur. De
uitnodigingen zijn reeds verzonden. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Contact
Heeft u vragen over de bouw, de verhuizing of vragen in het algemeen? Of ideeën, tips of suggesties?
We horen het graag. Uw contactpersonen zijn:
▪ over bouwzaken: Rokus van den Akker, bereikbaar via rokusremake@gmail.com
▪ over verhuizen/inruimen: Jan Kruitwagen, bereikbaar via j.kruitwagen@zevenaar.nl
▪ over het totale project: Marius-Jan Breugem, bereikbaar via m.breugem@zevenaar.nl

 nieuwe cirkel

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.