Dorpsraad: Opzet project aanpak Zwerfvuil - de aftrap

zwerfvuil pannerden

Tijdens de kerstmarkt van 13 december 2015 werden een drietal enquêtes onder de bezoekers gehouden. Een van deze enquêtes had betrekking op het thema “Zwerfvuil”.

Hierbij werden aan 34 personen de volgende twee vragen voorgelegd:

  1. Wat vindt u van Zwerfvuil?
  2. Bent u bereid om dit probleem gezamenlijk aan te pakken?

Resultaten:
Van de 34 gevraagden gaf 1 persoon aan dat het wel mee valt. De overige gevraagden gaven aan dat Zwerfvuil gewoon niet kan!

Van de 34 gevraagden gaven 19 personen aan dat zij bereid zijn om dit gezamenlijk op te pakken. 8 personen gaven aan dit niet te willen. Van 7 personen werd dit even in het midden gelaten.

Commissie:
Aan de hand van deze gegevens, en de resultaten (geeltjes) van de allereerste informatie avond van 25-03-2015, is er binnen de Dorpsraad besloten om een commissie Zwerfvuil op te richten. Doelstelling van deze commissie is om de problematiek rondom Zwerfvuil onder de aandacht te brengen wat uiteindelijk moet leiden tot het terugdringen hiervan.

“Starten met Stoppen” zal de kreet zijn die als een rode draad door deze campagne heen zal gaan lopen.

Informatie:
U zult de aankomende tijd door ons geïnformeerd gaan worden over deze campagne en hopen daarbij op uw steun. Het gaat tenslotte om onze eigen omgeving en wie wil er nu tussen de rotzooi wonen, of daarmee geassocieerd worden. Niemand toch?

Uw bijdrage leveren kan al door mee te doen met de landelijke Schoonmaakdag van 19 maart aanstaande. Uw steun bepaalt ons succes, en ons succes betekent een schone omgeving.

Zie ook het artikel en de uitnodiging van deze actie!

Zie ook een vorige actie vanuit de Dorpsraad om aandacht te vestigen op Zwerfvuil!

start met stoppen

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.