Dorpsraad: Resultaten Enquête woonvisie

Dorpsraad Pannerden publiceert hierbij de eerste resultaten met betrekking tot de gehouden enquête over de Woonvisie. De enquête is 115 keer ingevuld en daar zijn wij zeer content mee. Wij hechten veel waarde aan de beleving en mening van onze achterban. De enquête bestond ook uit een gedeelte met betrekking tot de Leefbaarheid. Aaangezien dit open vragen waren, zijn wij deze voor u aan het analyseren en zullen wij deze op korte termijn met u delen.

Resultaten Enquête woonvisie november 2017

Wat zijn de cijfers van uw postcode cirkeldiagram


Wat is uw leeftijd cirkeldiagram


Wat is de samenstelling van uw huishouden cirkeldiagram


Heeft of woont u in een koop of huurwoning cirkeldiagram


In welk type woning woont u nu cirkeldiagram


Zou u willen verhuizen cirkeldiagram


Indien vraag 7 Ja is welk type woning heeft uw voorkeur Meerdere opties mogelijk staafdiagram verticaal


Waarom heeft dit type uw voorkeur Meerdere opties mogelijk staafdiagram verticaal


Hoe groot acht u de kans dat u buiten Pannerden gaat wonen cirkeldiagram


Welk thema vindt u belangrijk in een Woonvisie Deel maximaal 100 punten uit aan volgende themas cirkeldiagram


Stelling ontwikkel nieuwbouw bij voorkeur binnen bebouwde kom boven uitbreiden in weilanden. cirkeldiagram


Stelling bouw seniorenwoningen zodat bestaande woningen vrij komen voor gezinnen cirkeldiagram


Stelling bouw geen starterswoningen er zijn genoeg starterswoningen rond de 150.000 te koop in cirkeldiagram


Stelling bestaande woningen energiezuiniger maken is belangrijker dan nieuwbouw. cirkeldiagram


Indien u het eens bent met bovenstaande stelling zou u zelf willen investeren in duurzaamheid cirkeldiagram


Stelling mensen met een zorgvraag kunnen het best verhuizen naar een kern met voldoende voorziening cirkeldiagram


Stelling veel huis voor weinig geld is aantrekkelijker dan een bijzonder ontwerp of inrichting cirkeldiagram


Stelling bouw in alle dorpen hoe klein ook naar behoefte cirkeldiagram


Stelling bouw grondgebonden wij willen in Pannerden geen appartementen cirkeldiagram


Stelling Startersleningen moeten beschikbaar zijn om jongeren een kans te geven cirkeldiagram

 

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.