Dorpsraad: Budget burgerinitiatieven

logo gemeente rijnwaarden

goedvoorelkaar

 

 

 

 

 

Onze inwoners hebben vaak goede ideeën over hoe zij samen iets voor anderen in de gemeente kunnen betekenen. Om deze ideeën uit te voeren, is soms een startkapitaal nodig. Dat is meestal moeilijk te verkrijgen. Goede plannen komen dan niet van de grond. Met onze nieuwe regeling ‘budget burgerinitiatieven’ helpen wij u om uw idee uit te voeren.

Wat
U kunt voor uw idee via ons advies van een professional krijgen.
Ook kunt u uw plan insturen. Na beoordeling door een commissie belonen wij uw plan wellicht met een startsubsidie. Wij stellen tot 31 december 2017 een budget van totaal € 34.000,- beschikbaar. U kunt voor uw aanvraag maximaal € 5.000,- subsidie krijgen.

Deze regeling maakt onderdeel uit van de ‘Beleidsregel burgerinitiatieven gemeente Rijnwaarden 2016’. U kunt deze vinden op www.overheid.nl.

Wie
Woont u in Rijnwaarden en heeft u een goed initiatief voor zorgen voor elkaar? Dan kunt u uw plan insturen. Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag doen. Professionele organisaties echter niet. U kunt wel samenwerken met professionele organisatie.

Hoe
Zet uw idee op uw eigen manier zo uitgebreid mogelijk op papier. In uw voorstel beantwoordt u in ieder geval de volgende vragen:
1. Op welke behoefte van welke inwoners is uw initiatief gericht?
2. Wat gaat uw initiatief opleveren?
3. Welke organisaties of andere burgerinitiatieven ondersteunen uw project (graag contactpersonen) en met wie werkt u samen?
4. Wat is de bijdrage van inwoners, het bedrijfsleven of instellingen. Zowel in geld als daden.
5. Vanaf wanneer kan uw initiatief op eigen benen staan, zonder subsidie van de gemeente?
6. Hoe gaat u daarvoor zorgen?
7. Wanneer houdt u een evaluatie van uw plan?

Uw aanvraagt stuurt u uiterlijk op 30 december 2017 naar r.tegelaar@rijnwaarden.nl.
De aanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, kunnen we aanvragen die we daarna ontvangen niet meer belonen.

Beoordeling
Onze wethouder Sociaal Domein beoordeelt uw aanvraag. Zij krijgt daarbij advies van een aantal inwoners. Binnen vier weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u bericht van ons.

Verantwoording
Loopt uw initiatief eenmaal. Dan informeert u ons over het verloop, de financiën en hoe het project kan worden voorgezet. Wij vinden het belangrijk om ook andere inwoners te betrekken. Daarom organiseren wij een bijeenkomst waar u uw plan en de resultaten presenteert aan inwoners. U kunt hen inspireren en zij kunnen u tips of ideeën geven voor het vervolg van uw initiatief.

En nog meer...
De provincie Gelderland biedt inwoners een vergelijkbare subsidie aan. Deze kan oplopen tot
€ 25.000,- per initiatief. Deze subsidie kunt u combineren met ons budget burgerinitiatieven. Meer informatie hierover leest u op www.gelderland.nl/leefbaarheid.

Twijfels
Twijfelt u of uw idee in aanmerking kan komen voor subsidie uit het budget burgerinitiatieven? Onze aanjager burgerinitiatieven, Claudia Peeters, adviseert u graag. Mail naar claudiapeeters@welzijnrijnwaarden.nl of bel (0316) 54 27 94.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.