Dorpsraad: BWA, veiligheid en Burgernet

Via de gemeente Rijnwaarden hebben we een brief ontvangen over Burgernet, met het verzoek om deze brief te publiceren. Wij benadrukken dat Burgernet helemaal los staat van de BWA Pannerden, maar het is ook een belangrijk samenwerkingsverband tussen diverse instanties. Indien u interesse heeft om aan Burgernet deel te nemen kunt u alle relevante informatie vinden in onderstaande brief.

En natuurlijk kunt u zich ook nog altijd aanmelden voor BWA Pannerden! Bijna 300 mensen gingen u al voor!!

Projectgroep BWA Pannerden.


Politie Oost-Nederland Bureau Burgernet

Onderwerp : Whatsapp groepen en Burgernet

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De politiemeldkamer stuurt informatie over gezochte personen of voertuigen via een SMS- of spraakbericht naar deelnemers aan Burgernet, zodat men gericht kan uitkijken naar deze personen en/of voertuigen. Deze berichten worden ook verspreid via Twitter en de Burgernet App.
Daarnaast maken de basisteams gebruik van BurgernetMail in niet-tijdkritische opsporingsaangelegenheden.

Whatsapp groepen

Er zijn veel lokale initiatieven om de veiligheid in een buurt te verbeteren, zoals de zgn. Whatsapp groepen. Gemeenten stimuleren de vorming van deze groepen. De aanwezigheid en zichtbaarheid van deze groepen verhoogt de veiligheid. De leden van zo’n groep zijn alert op hun omgeving en communiceren onderling via Whatsapp. Wordt een verdachte situatie opgemerkt dan wordt de informatie gedeeld met de groep en evt. via 112 doorgegeven aan de politie.

Samenwerking

Bureau Burgernet wordt regelmatig de vraag gesteld hoe samenwerking met de Whatsapp groepen gerealiseerd kan worden. Immers, beiden streven hetzelfde doel na. Burgernet kan de Whatsapp groepen snel van informatie voorzien als de deelnemers van de groepen ook deelnemer aan Burgernet zijn en/of de Burgernet App installeren. Dan krijgt men direct de berichten die de politiemeldkamer als Burgernetbericht verzendt. Zodoende heeft men altijd actuele, juiste en belangrijke informatie over gezochte of verdachte personen, situaties of voertuigen in de omgeving. Tijdens de looptijd van een Burgernetactie kunnen deelnemers aan Burgernet via het gratis nummer 0800-0011 hun informatie aan de meldkamer doorgeven.

Synergie

Synergie verhoogt de effectiviteit van de Whatsapp groepen en van Burgernet. De deelnemers aan de Whatsapp groepen – maar zeker de Whatsapp groep beheerder - worden dus aangemoedigd om zich aan te melden als deelnemer aan Burgernet, via www.burgernet.nl/aanmelden. Op deze pagina vindt men ook de locaties waar de Burgernet app kan worden gedownload.
Burgernet waardeert de inzet van de Whatsapp groepen en helpt de leden, als Burgernetdeelnemer, aan relevante informatie.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.