Nieuwe maatregel tegen drugshandel op straat

De gemeente Zevenaar heeft beleidsregels vastgesteld voor de aanpak van drugshandel op straat. Daarin is bepaald dat wanneer iemand zich schuldig maakt aan het dealen van drugs op straat (dit is verboden volgens art. 2:74 APV) er, naast het strafrechtelijke traject van de politie, een last onder dwangsom kan worden opgelegd. De last bedraagt € 5.000,- voor handel in softdrugs of € 7.500,- voor handel in harddrugs. De last moet worden betaald na een tweede overtreding voor drugshandel. Hiermee wordt hopelijk voorkomen dat een overtreder tweemaal in de fout gaat. De verwachting is dat de dreiging van de dwangsom het straatdealen ontmoedigt.
De laatste jaren is er sprake van een toename van straatdealers in het werkgebied van de politie van het basisteam Rivierenland Oost (Duiven, Westervoort, Zevenaar). De politie heeft afgelopen jaar regelmatig dealers aangehouden, maar het strafrecht schrikt hen onvoldoende af. Omdat straatdealen een groeiend probleem is dat de veiligheid aantast, hebben de drie Liemerse burgemeesters besloten dat zij een bestuurlijke reactie willen kunnen geven op straatdealen.
Burgemeester Lucien van Riswijk: ‘Drugshandel is een groot probleem. Het vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde en leidt tot een onveilige en onprettige leefomgeving. Elke inwoner van de gemeente Zevenaar moet zich veilig voelen in zijn of haar eigen leefomgeving. Met deze nieuwe maatregel willen we de drugshandel in gezamenlijkheid een halt toeroepen’.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.