Gratis Inzameling luiers en incontinentiemateriaal

In goed overleg met Vryleve en de Dorpsraad heeft de gemeente een luiercontainer laten plaatsen nabij de huisartsenpraktijk aan de Schoolstraat in Pannerden. De container staat aan de achterkant van het pand, de kant van de beweegtuin. Het betreft in eerste instantie een proef van zes maanden. Als de container overlast veroorzaakt, is de gemeente echter genoodzaakt deze eerder weg te laten halen.
                  
In de container mogen alleen luiers en incontinentiemateriaal worden aangeboden.
luiercontainer1

luiercontainer2

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.