Dorpsraad Pannerden: Wat gebeurt er in en met De Pannerd?

Wat gebeurt er in en met De Pannerd? We houden elkaar scherp!Pannerd

Op donderdag 4 juni hebben we in het team “Pannerd voor iedereen” weer gekeken hoe ver we zijn na de inspirerende avond op 16 april. Voor de Dorpsraad Pannerden was Niek van de  Wetering er, voor Diafaan Edward Lammerd, voor Heukelumshof (Liemerije) Anita Rasker en voor Vryleve Ben Peters en Mieke van der Steen. We hebben veel in onderzoek op dit moment. In september willen we een avond plannen om u voorstellen te doen voor verbetering en beter gebruik van De Pannerd.

 

 

Aula

Door de Dorpsraad Pannerden is een bijeenkomst gepland op 18 juni met alle betrokkenen, waaronder ook Dela. Dit heeft haast wegens de genoemde sluitingsdatum,1 juli a.s., op de huidige locatie. De mogelijkheden om een voorziening in Pannerden te houden worden bekeken.

 

Binnenplein
De oorzaak en mogelijke oplossingen voor de tocht worden onderzocht, bij verschillende weersomstandigheden. Het kan zijn dat er proefopstellingen worden geplaatst, op het plein en op de galerij ter hoogte van de lamellen. Ons doel is in september met voorstellen te komen. Binnenkort komen er zitjes op het plein, naar de zon gericht, misschien ook enkele zitjes aan de voorzijde van het restaurant buiten.

 

Restaurant
Diafaan is een onderzoek gestart naar een goede, in elk geval betere, exploitatie van het restaurant. Iedereen die er gebruik van maakt moet zich thuis voelen. Binnenkort probeert Diafaan enkele ideeën uit. De organisatie van een zorgmarkt en – later dit jaar - kerstmarkt zit in de pen.

 

Hoofdingang
Ze zijn inderdaad erg onduidelijk. Voor de hoofdingang aan de rechterkant van De Pannerd zijn een paar voorstellen gemaakt, van eenvoudig tot behoorlijk ingrijpend. Voor de onderdoorgang is de gedachte aan de buitenkant iets opvallends te maken (“daar moet ik zijn”) en visueel te versmallen met groen en/of deuren.


Gemeenschappelijke ruimten
Er zijn diverse gemeenschappelijke ruimten die onduidelijk gebruikt worden of niet goed “in beeld” zijn, bijvoorbeeld de “stilteruimte”, enkele kantoorruimten, gangen en hoeken. Diafaan en Liemerije willen hier in 2015 nog duidelijke oplossingen voor vinden. Ook met andere gebruikers van het gebouw.


Dagbesteding in het weekend
Een nieuwe vorm is in onderzoek: 7 dagen in de week open, ook laat in de middag en vroeg in de avond. Dit gebeurt samen met zorginstellingen uit de directe omgeving.


Beweegtuin
Voor de beweegtuin bestaat een begeleidingsteam, waarin fysiotherapeute Anouk Visser, Vryleve, Liemerije, Zozijn, zitting hebben. Het probleem van de rommel is inmiddels achterhaald. Wij hebben de indruk dat het om 3 “hangers” gaat die rommel achterlaten. We verzoeken hen vriendelijk de rommel in het vervolg gewoon zelf mee te nemen en ergens in een vuilnisbak te gooien.


Specifieke technische vragen en opmerkingen
Stuk voor stuk loopt Vryleve de technisch getinte opmerkingen door op veiligheid, gewenstheid en verplichting. Per onderdeel komen we hier op terug.


Vragen?
Heeft u vragen, stel deze dan aan een lid van het team “Pannerd voor iedereen”. Niet dringende vragen kunt u opsparen voor de nieuwe avond in september aanstaande.

 

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.