Revitalisering straten Pannerden Noord

Revitalisering straten Pannerden

Vanaf april 2025 zullen er verschillende straten in de bebouwde kom van Pannerden opnieuw ingericht worden. De verharding wordt vernieuwd, in veel gevallen vervangen door een klinkerverharding, maar ook de groenstroken en inritten naar aansluitende percelen worden aangepakt. Het gaat daarbij om de volgende straten: Hogeweg, Wilgenstraat, Prins Willem Alexanderstraat, Aerdtsestraat, Pastoor Brugmanstraat, Claudius Civilisstraat.

Op 14 mei vond er een inloopbijeenkomst plaats in café/zalencentrum De Dijk en konden aanwonenden het eerste (voorlopige) ontwerp van de straten bekijken (zie onderstaande figuur) en er vragen over stellen aan mensen van de gemeente die aan dit project werken. Ook waren de straatstenen te zien die gebruikt gaan worden in de vernieuwde straten. Ca. 25 mensen hebben de inloopbijeenkomst bezocht. Er werden veel vragen gesteld, o.a. over bereikbaarheid tijdens de bouw, snelheidsremmers, parkeerplaatsen en beplanting.

revitalisering

Uitsnede van het voorlopig ontwerp mei 2024 Revitalisering straten Pannerden

Riolering vernieuwen

De reden voor deze opknapbeurt is dat de riolering in deze straten in slechte staat is en vervangen moet worden. Omdat daarvoor de straat opengebroken moet worden, wordt daarbij doorgaans ook de verharding van de straat en aanliggende stroken vernieuwd. Met het vervangen van de riolering wordt tevens de regenwaterafvoer van de huizen afgekoppeld van het riool. Dit regenwater wordt opgevangen in ondergrondse kratten in de berm waar het in de grond kan infiltreren.

Fase 1 en fase 2

Bovengenoemde straten behoren tot de eerste fase van het revitaliseringsproject in Pannerden. Naar verwachting zal omstreeks 2027 fase 2 van start gaan waarbij andere straten in Pannerden worden aangepakt. Welke straten dat precies zijn wordt later bekend.

 

 

Pannerden Presentatie Noord


 

Toekomstige Situatie Pannerden Fase 1

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.