Groot onderhoud N811 Lobith-Babberich

Werkzaamheden zullen plaatsvinden in de tweede helft van 2023. Deze planning is uiteraard flexibel, want dat is afhankelijk van o.a. vergunningenprocedures. De provincie Gelderland stemt de werkzaamheden af op die aan de provinciale weg tussen Babberich en Beek, de N812. In de voorbereiding heeft de provincie nauw contact met de gemeente Zevenaar en de verkeersadviseur van de politie.

Op de website www.gelderland.nl/N811 staat actuele informatie over het project.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.