Dorpsraad: Voortgang BuurtWhatsApp-project Pannerden

Tijdens de eerste info-avond met betrekking tot de op te richten BuurtWhatsApp (BWA) is gebleken dat er voldoende animo is om dit project concreet voort te zetten. De projectgroep werd ter plekke uitgebreid met Nathalie Peters, Mariët te Pest en Anet Buil. Tevens meldden zich weer een aantal mensen aan om groepsbeheerder te worden, waarvoor dank!

De projectgroep zal nu aan de slag gaan om een definitieve indeling van Pannerden in zgn. “wijken” te maken. Elke wijk zal bestaan uit rond de 100 adressen en beheerd worden door een groepsbeheerder en een vervanger. We zijn verheugd dat ‘de Elzenhof’, waar al een soortgelijk initiatief liep, zich bij ons aan wil sluiten waardoor we hopelijk uiteindelijk een totale dekking van ons dorp hebben, inclusief het buitengebied.

Tevens zal de projectgroep een tweede info-avond voorbereiden waarvoor iedere belangstellende uit het dorp wordt uitgenodigd. We streven ernaar om voor deze avond ook de wijkagent en een ervaringsdeskundige uit een ander dorp aanwezig te hebben.

Het streven van de projectgroep is om deze tweede info-avond binnen nu en twee maanden plaatst te laten vinden. Over de exacte datum en locatie wordt u t.z.t. geïnformeerd via onze site, de krant, etc.

Wij hopen u dan te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet, namens de Projectgroep BuurtWhatsApp,

Anet Buil
Mariët te Pest
Nathalie Peters
Michiel Loef
André Bodde

whatsapp bp

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.