Dorpsplan voor Pannerden

Update van Dorpsraad Pannerden

We hebben uw hulp nodig! Ja, u leest het goed. We doen al veel dingen samen in Pannerden. We herdenken samen, maken Pannerden veiliger en kijken naar de toekomst

We hebben daarbij u nodig zodat we kunnen blijven zeggen: Paandre, goed veur mekaor!

dorpsplanpannerden

 Dorpsplan Paandre

De Dorpsraad schrijft in samenwerking met de Gemeente Zevenaar aan een dorpsplan voor ons eigen dorp Pannerden. Maar daarvoor hebben wij uw inbreng nodig. Op zaterdag 13 april organiseren wij een speciale inloopmiddag voor alle inwoners en belangstellenden. Het dorpsplan moet vooral het plan zijn van het dorp zelf!

De inloopmiddag is bij zaal De Dijk. Er komen diverse stands onderverdeeld in de bestaande commissies zoals wij deze kennen binnen onze dorpsraad. Tijdens deze middag vragen wij u de vragenlijst in te vullen en aan te vullen met datgene wat u belangrijk vindt. U kunt hierover met elkaar en ook de dorpsraadleden van gedachten wisselen. Met al deze input gaan we aan de slag met het schrijven van ons dorpsplan. U komt toch ook?

Nog geen deelnemer aan BuurtWhatsapp Pannerden?

Verdeeld over 9 wijken houden deelnemers een oogje in het zeil en delen ze verdachte situaties of zaken waarbij de politie ingeschakeld dient te worden. Voorwaarde nummer een in onze WhatsAppgroepen is: Uitsluitend en alleen gebruiken waarvoor deze bedoeld is. En daar houden de groepsbeheerders strikt de hand aan. Wilt u meer info over BWA Pannerden of wilt u zich aanmelden? Ga naar https://www.pannerden.info/dorpsraad-pannerden/926-dorpsraad-buurtwhatsapp-pannerden-van-start en meld u aan voor een veilig Pannerden! (minimumleeftijd 18 jaar). Laten we gezamenlijk Pannerden een stukje veiliger maken!

4 Mei Dodenherdenking
dodenherdenking 600x450
Ook dit jaar organiseert het 4 Mei comité Pannerden weer een herdenking. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Deze herdenking in het schuttersgebouw te Pannerden begint om 19:00 uur. Aan deze herdenking wordt medewerking verleend door Harmonie Wilhelmina, koor Pur Sang en Schuttersgilde Claudius Civilis. Ook zijn de oorlogsveteranen uit Pannerden die op verschillende missies zijn geweest aanwezig. 

Na de herdenkingsbijeenkomst in het schuttersgebouw gaat men voor de ceremonie naar het oorlogsmonument. Na de taptoe en 2 minuten stilte om klokslag 20:00 uur zal onder het spelen van het Wilhelmus de Nederlandse vlag worden gehesen. 

Vervolgens worden er kransen en bloemen gelegd door het Comité, familieleden, veteranen, schuttersgilde Claudius Civilis, dorpsraad Pannerden, Jongerensoos de Duim, Gemeente Zevenaar, kinderen en diverse verenigingen. Ook wordt het vuur ontstoken en is er een defilé langs het monument. Voor iedereen is er na afloop een kopje koffie in het schuttersgebouw van Claudius Civilis. Het comité nodigt eenieder van harte uit om hieraan deel te nemen.

Wilt u bij blijven wat er zoals gebeurt, kijk altijd voor de laatste ontwikkelingen op onze website pannerden.info of mail ons bij vragen en/of opmerkingen. Ons mailadres is dorpsraad@pannerden.info.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.