Activiteitenkalender

Stamppot-struintocht 25 februari 2018

Algemeen
Datum: zondag 25 februari 2018 12:30

Locatie: De Raayhof

De Stichting Recreatie en Toerisme ’t Gelders Eiland organiseert op zondag 25 februari a.s. een unieke struintocht in het gebied rondom de Pannerdense Waard in Pannerden.  De deelnemer wacht een pittige tocht van ongeveer zeven kilometer door het relatief nieuwe natuurgebied van de Groene Rivier, langs de eeuwenoude  bovenloop van de Oude Rijn, de oevers van oeroude plassen van de Jezuietenwaay en door het vlakke weidelandschap van de Pannerdense Waard. Voor velen een nog onbekend gebied van oeverwallen, stroomruggen, crevassengeulen en oude beddingen, waarvan de toegang niet vanzelfsprekend is. Onderweg zal door gidsen verteld worden over de historie en de huidige waarden van dit gebied, dat van landschappelijk hoge waarde is en een belangrijk onderdeel vormt van het Natura 2000 natuurgebied Gelderse Poort. Het is een beschermd biotoop voor riet- en moerasvogels en in de winter een foerageergebied voor duizenden ganzen.

Gezien de aard van de tocht en het te bewandelen gebied wordt het dragen van passende kleding en waterdichte (wandel)schoenen of laarzen sterk aangeraden. Vergeet uiteraard ook uw fotocamera en/of verrekijker niet!

Start: verzamelen om 12:30 op de buitenplaats van boerderij-brasserie ‘De Raayhof’, Pannerdense Waard 19, 6911KM Pannerden. Vertrek om 13.00 uur. Voor vertrek kunnen de deelnemers nog genieten van een kop koffie met cake en na afloop van een passend stamppottenbuffet (wortel- en boerenkool, rook- en verse worst en hachee). Met eventuele wensen (vegetarisch, diëten en/of allergieën) kan rekening worden gehouden indien gemeld bij opgave. De kosten van deze activiteit bedragen € 20,-- p.p. inclusief koffie/thee en cake en het stamppottenbuffet.

Voor deelname kunt u zich tot en met 20 februari 2018 inschrijven bij het Toeristisch Informatie Centrum te Tolkamer (0316-769024) of via www.gelderseiland.nl

Gezien de huidige hoge waterstand in met name het stroomgebied van de Oude Rijn is het mogelijk dat de tocht op 25 februari a.s. om veiligheidsredenen moet worden geannuleerd. Geadviseerd wordt om de website tot op de dag voorafgaande aan de tocht te raadplegen.

 

 

Alle datums


  • zondag 25 februari 2018 12:30

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!