Dorpsraad Pannerden

Dorpsraad: BuurtWhatsApp Pannerden van start!

 • Hits: 2663

bwa pannerden
Maandag 18 juli j.l. ging de BuurtWhatsApp (BWA) Pannerden officieel van start.


Dat betekent dat alle deelnemers een berichtje van hun groepsbeheerder hebben ontvangen. Om het BWA-project goed te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld, die u hieronder kunt lezen.


Natuurlijk kunt u zich nog altijd aanmelden. Hiervoor hebben we een emailadres, te weten: BWAPannerden@hotmail.com
Wanneer u zich aanmeldt via email zorgen wij dat de groepsbeheerder ingelicht wordt. Graag uw voor- en achternaam, adres, geboortejaar en uiteraard uw mobiele nummer vermelden. Uiteraard is het mogelijk dat meerdere gezinsleden meedoen, mits de deelnemer minimaal 18 jaar is.


Om deel te nemen aan deze BWA hoeft u niet alle deelnemers uit uw wijk als contactpersoon in uw telefoon op te slaan. U krijgt een berichtje wanneer u aan de groep bent toegevoegd en indien u dit bericht “archiveert” kunt u via dit bericht een melding doen indien dat nodig is. De groepsbeheerder zal er op toezien dat de BWA uitsluitend gebruikt wordt waar deze voor bedoeld is en dus uitdrukkelijk NIET voor privéberichten onderling!!


De projectgroep heeft Pannerden in 9 “wijken” verdeeld, te weten:


Wijk 1: (Groepbeheerders Mart te Pest en Wilma te Pest)
Haggenburgstraat, Haspelstraat, Industrieweg, Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Renbaan, Vlijtweg, Kijfwaard.

Wijk 2: (Groepbeheerders Dorathé Wezendonk en Piet Groenen)
Kanaalstraat, Schoolstraat.

Wijk 3: (Groepbeheerder Ruud Raasing en een vacature!)
Aerdtsestraat, Claudius Civilisstraat, De Kamp, Past. Brugmanstraat, Mr. Dr. C. van Harenstraat.

Wijk 4: (Groepbeheerders Anthony Berendsen en Ronnie Hendriks)
De Tuin, Dorpsplein, Grobbestede, Kerkstraat, Kosterstraat, Oude Rijnstraat, Rijndijk, Rijnstraat.

Wijk 5: (Groepbeheerders Jos Berentsen en Arno Hermsen)
De Bongerd, De Kuiperij, Hoge Oever, Hoogeweg.

Wijk 6: (Groepbeheerders Inge Swaters en Annie Mulder)
De Netelstede, Populierenstraat, Pr. W. Alexanderstraat.

Wijk 7: (Groepbeheerders Frans van Loon en Denise Bongers)
Burg. Cremersplein, De Pas, Wilgenstraat.

Wijk 8: (Groepbeheerders Yvonne te Pest en Jolanda Wezendonk)
Berghoofdseveerweg, Deukerdijk, Groenestraat, Pannerdensewaard, Ringdam, Veerdam.

Wijk 9: (Groepbeheerders Lieke Kamps en Ilse Bekker)
Elzenhof

Hoe werkt de BWA eigenlijk?

Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.
Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Die kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek van de straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.


Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.
In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.


De meeste mensen voelen wel aan als er iets niet in de haak is. Velen, zeker ouderen, zijn echter huiverig om in zo’n situatie zelf de confrontatie met een verdacht persoon aan te gaan. Het is fijn als je in omstandigheden als deze je buren toch even kunt waarschuwen. Op vele plekken in Nederland hebben buurten zich al verenigd in buurtApps. Burgers nemen zo zelf het heft in handen en dragen actief bij aan een veiliger en dus leefbaarder leefomgeving.

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Daarom hebben we een aantal voorwaarden en regels opgesteld.

 • Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig / gevestigd in Pannerden in de wijk van de desbetreffende groep.
 • BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief, de politie komt alleen in actie wanneer er een melding bij 112 gedaan wordt
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112 (indien nodig)
  • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, gezicht en kleding kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
 • Gebruik de Whats-App groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten!!
 • Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de WhatsApp-Groep.

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien beslissen de leden van de projectgroep in samenspraak met de politie en gemeente.

Laten we gezamenlijk Pannerden een stukje veiliger maken!

Projectgroep BWA Pannerden
Anet Buil, Michiel Loef, Mariët te Pest André Bodde en Nathalie Peters

Tagged under Dorpsraad BWA

Tijdslijn Dorpsraad

15 november 2017 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij Café de Oude Waal.
14 november Overleg Dorpsraden met Vryleve.
8 november 2017 Bijwonen Denktank Vryleve
6 november 2017 Overleg dorpsraden/bewonersplatfrom met college Rijnwaarden
19 september 2017 Bijwonen Bovendorps Overleg in Ooy (Zevenaar). Bespreken samenwerking dorpsraden rondom Zevenaar.
23 augustus 2017 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij Café zalen De Dijk.
28 juni 2017 Inloopavond i.v.m. wijzigingen aan de rijbaan en fietspad aan de Hoogeweg.
3 juni 2017 Dorpsraad leidt nieuwe lokale politieke partij 'Lokaal Belang' door het dorp.
24 mei 2017 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij Café zalen De Dijk.
3 mei 2017 Bovendorps overleg bij Lobith-Tolkamer. Ook met Ooy, Giesbeek en Babberich.
16 maart 2017 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij Café de Oude Waal.
14 maart 2017 Overleg Dorpsraden met Vryleve.
6 maart 2017 Jaarlijks overleg met de Gemeente (zoals vastgelegd in het convenant).
28 januari 2017 Actie voor meer aandacht 30KM zone.
30 november 2016 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij de Raayhof.
9 november 2016 Meedoen en bijwonen discussie "Omgaan met de complexere woonomgeving" bij Vryleve
1 november 2016 Bovendorps overleg in Spijk tussen Dorpsraden Spijk, Lobith-Tolkamer, Aerdt en Pannerden.
29 oktober 2016 Bezoek aan Stichting Actief Spijk voor bijwonen officiele opening Dorpshart Spijk
27 oktober 2016 Onthulling BWA-borden door burgemeester Schadd
20 oktober 2016 Overleg "Er gebeurd van alles in de Pannerd" tussen Liemerije, Monicare, Vryleve en de Dorpsraad.
26 september 2016 Bijwonen vervolgoverleg gebruikers De Cirkel.
15 september 2016 Overleg met B&W Rijnwaarden over diverse onderwerpen en communicatie. Locatie Gemaal Oude Rijn.
6 september 2016 Bijwonen overleg gebruikers De Cirkel
24 augustus 2016 Kwartaaloverleg Dorpsraad. Cafe Zalen De Dijk.
18 juli 2016 Officiele start BuurtWhatsApp Pannerden!
4 juli 2016 Tweede infoavond BuurtWhatsApp 
27 juni 2016 Bijwonen overleg Verkeersveiligheid oplossingsgerichte longlist door commissie Verkeer & Veiligheid in Lobith.
7 juni 2016 Bovendorps overleg (DKK, Liemers++, plus overige Dorpsraden) bij de Raayhof in Pannerden.
1 juni 2016 Bijwonen overleg Speeltuinplannen, gemeentehuis Lobith
26 mei 2016 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij Café de Oude Waal.
20 april 2016 Ondertekenen Convenant tussen gemeente en Dorpsraad Pannerden.
20 april 2016 Overleg Diafaan over Aula.
11 april 2016 Aftrap cq opstartavond BuurtWhatsApp (BWA). Cafe Zalen de Oude Waal.
30 maart 2016 Bijwonen informatieavond Herindeling Rijnwaarden - Zevenaar:ZORG, WELZIJN, CULTUUR, SPORT en ONDERWIJS
19 maart 2016 Deelname Nationale Opruimdag
17 maart 2016 Bijwonen informatieavond Herindeling Rijnwaarden - Zevenaar: Economie en toerisme.
16 maart 2016 Bijwonen informatieavond Herindeling Rijnwaarden - Zevenaar: Openbare ruimte en verkeer.
10 maart 2016 Bijwonen Bijeenkomst Vrijwilligers organisaties Lobith
9 maart 2016 Bijwonen informatieavond Dijkversterking
8 maart 2016 Bijeenkomst vertegenwoordigers / buurtverenigingen voor plannen Speeltuinen, in de Cirkel.
24 februari 2016 Overleg Diafaan over Aula.
24 februari 2016 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij Cafe Zalen De Dijk.
25 januari 2016 Bijwonen presentatie gemeente Rijnwaarden over Groenbeleid en Speeltuinen in Lobith.
19 januari 2016 Bijwonen presentatie Dorpshart door Stichting Actief Spijk.
24 december 2015 Brief namens buurtbewoners i.v.m. overlast twee bomen bij parkeerplaats.
13 december 2015 Aanwezig opkerstmarkt voor kennismaking en enquetes.
9 december 2015 Overleg bestuur Dorpsraad met B&W Rijnwaarden over communicatie en bevoegdheden.
25 november 2015 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij de Raayhof
24 november 2015 Kennismakingsgesprek met Dorpshuizen en Kleine Kernen. Eerste afspraken gemaakt voor ondersteuning.
10 november 2015 Kennismakingsgesprek Welzijn Rijnwaarden en dagelijks bestuur Dorpsraad Pannerden.
4 november 2015 Bijwonen Denktak Vryleve door commissie Zorg & Welzijn.
27 oktober 2015 Bijwonen informatieavond speeltuinen in Rijnwaarden.
21 oktober 2015 Overleg met gemeente hoe de inwoners van Rijnwaarden te betrekken bij de huidige vluchtelingenproblematiek. 
13 oktober 2015 2e Informatieve avond over de toekomst van de Pannerd. Het vervolg.
16 september 2015 Stemmen voor straatnamen Uuleveld.
16 september 2015 Bijeenkomst Groenbeleid Pannerden (interactie met bewoners).
26 augustus 2015 Woekerend groen bij zitplaats Rijn verwijderd. 
26 augustus 2015 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij forellenvijver 't Anker.
26 augustus 2015 Bijwonen workshop van de gemeente, in Lobith, met betrekking tot Groenstructuur.
3 augustus 2015 Brief naar gemeente met verzoek voor verwijderen woekerend groen bij zitplaats aan de Rijn.
17 juli 2015 Publicatie oplossing in stand houden aula. Oplossing: een aula in de Pannerd.
15 juli 2015 Overleg dagelijks bestuur Dorpsraad met Belinda Elfrink en Wim Verbiesen.
10 juli 2015 Dorpsraad formeel door tekenen van de acte door dagelijks bestuur.
4 juli 2015 Brief (rapport) als aanvulling op verkeersveiligheid: Parkeer problematiek in wijk.
18 juni 2015 Brief naar gemeente als reactie op workshop najaar: verzoek om een eerdere inventarisatie bij de school.
18 juni 2015 Bijeenkomst betrokken partijen voor bespreken mogelijkheden ter voorkoming sluiting aula.
17 juni 2015 Antwoord gemeente betreffende slechte staat wegen: er komt een workshop in het najaar.
1 juni 2015 Brief (rapport) naar gemeente: Slechte staat van wegen.
27 mei 2015 Communicatie met rabobank betreffende de storing van de Geldautomaat.
27 mei 2015 Informatieve avond over de veranderingen met betrekking tot WMO en sociaal domein.
21 mei 2015 Kwartaaloverleg Dorpsraad bij Café de Oude Waal
20 mei 2015 Antwoord bestuur Buurtbusvereniging betreffende veiligheid rondom de school en de busroute.
6 mei 2015 Lokdozen geplaatst door gemeente ter bestrijding van de rattenplaag.
6 mei 2015 Bijwonen informatieve avond in Lobith voor interactieve sessie m.b.t. inspelen gemeente op trends.
2 mei 2015 Brandbrief naar gemeente betreffende de rattenplaag.
1 mei 2015 Rondgang door wijk, samen met BOA, voor inventarisatie rattenplaag.
17 april 2015 Brief naar bestuur Buurtbusvereniging betreffende veiligheid rondom de school en de busroute.
16 april 2015 Informatieve avond over de toekomst van de Pannerd.
14 april 2015 De vervolgavond van de Dorpsraad over de beslissingen van de ingeleverde vragen en problemen.
4 april 2015 Bericht van een bewoner over de sluiting van de Aula op 31 maart 2015.
1 april 2015 Vergadering Dorpsraad. Cirkel.
25 maart 2015 De eerste informatie avond van de Dorpsraad in de Pannerd plus inventarisatie vragen en problemen.
1 november 2014 Vanuit de gemeente zijn een aantal personen benaderd over het oprichten van een Dorpsraad.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!